Odbudowa wieży ratuszowej w ramach projektu
„Rewaloryzacja bloku śródrynkowego wraz z restytucją wieży ratuszowej”


W wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie cel Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działanie 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Gmina Miasto Świdnica
58-100 Świdnica
ul. Armii Krajowej 49
tel. 74 856 28 00
fax 74 856 87 21
um@um.swidnica.pl
www.um.swidnica.pl
>Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacja bloku śródrynkowego
wraz z restytucją wieży ratuszowej.

W wyniku realizacji projektu polegającego na uporządkowaniu przestrzennym i funkcjonalnym całości bloku śródrynkowego oraz odbudowy wieży ratuszowej osiągnięty zostanie cel Priorytetu 9 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (”Miasta”), Działanie 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Realizacja inwestycji przyczyni się do przywrócenia zespołowi bloku śródrynkowego rangi ważnego miejsca w centralnym punkcie miasta, atrakcyjnego dla mieszkańców, gości
i licznych turystów.


Głównymi celami projektu są:

 • restytucja obiektu wieży ratuszowej o cennych właściwościach kulturotwórczych i historycznych,
 • uatrakcyjnienie terenu bloku śródrynkowego poprzez wprowadzenie nowego zagospodarowania,
 • podniesienie estetyki i atrakcyjności turystycznej miasta,
 • promocja staromiejskiej zabudowy miasta.
 • Stan aktualny:

 • zakończono budowę żelbetowej konstrukcji strefy wejściowej do wieży wraz z wykonaniem drewnianej konstrukcji dachu
 • zakończono budowę 7-go piętra żelbetowej konstrukcji ścian i stropów obiektu wieży ratuszowej.
 • równolegle wykonywane są roboty wykończeniowe z zakresu ocieplania oraz obkładania płytami kamiennymi z piaskowca elewacji strefy wejściowej oraz ocieplania wełną mineralną elewacji wieży

 • Następnym elementem budowy wieży, jeszcze w miesiącu październiku, będzie jej 8 piętro tj. poziom zegarów wieży

  Całkowita wartość projektu wynosi 8.101.110,09 zł PLN
  Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 5.664.233,47 PLN
  Beneficjent: Gmina Miasto Świdnica

  wykonanie: pik_logo pikgroup